Sachse Advocatuur

Mijn voornaamste aandachtsgebieden zijn financieel toezicht en handhaving, corporate governance en bestuurs- en aandeelhoudersgeschillen, alsmede aansprakelijkheidskwesties.

Werkzaamheden worden uitgeoefend binnen de rechtspersoon Mr. H.J. Sachse B.V. (de “B.V.”). Opdrachten worden alleen schriftelijk aanvaard en uitsluitend op naam en voor rekening van de B.V. Op alle diensten en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de B.V. van toepassing. De B.V. heeft een verzekering afgesloten tegen mogelijke beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid wordt in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder deze verzekering wordt gedekt en uitbetaald.